AminetAminet
Search:
84542 packages online
About
Recent
Browse
Search
Upload
Setup
Services

biz/spread/TC4Dansk.lha

Mirror:Random
Showing:ppc-powerupgeneric
No screenshot available
Short:Danish locale for TurboCalc 4
Author:Niels Bache <nbache at post5.tele.dk>
Uploader:Niels Bache <nbache post5 tele dk>
Type:biz/spread
Architecture:generic
Date:1997-02-20
Download:http://aminet.net/biz/spread/TC4Dansk.lha - View contents
Readme:http://aminet.net/biz/spread/TC4Dansk.readme
Downloads:4708

These are the Danish catalogs for TurboCalc 4
=============================================
translated by Niels Bache (nbache at post5.tele.dk)


To install, simply switch to TurboCalc's home directory and
unpack the archive there.

Example:

  cd Work:TurboCalc   ; or wherever you have TurboCalc installed
  lha x RAM:TC4Dansk  ; or wherever the archive is

The archive contains the following two directories:

catalogs/dansk   This drawer contains the actual catalogs

Toolbar       This drawer contains the localized version
          of some Toolbar-Icons. They will overwrite the
          original ones.

In addition, this file is in the main directory along with its icon; you
can of course delete it if you don't want it to stay there.

The translation has been performed according to the guidelines we have
set up in the Danish department of ATO (Amiga Translators Organization),
of which I am a member. If you want to know more about ATO and our
efforts to provide national versions of Amiga software, please check our
home page: http://home.pages.de/~ATO.

Thank you to TurboCalc's author, Michael Friedrich, for providing me
with the .cd files and for other support.

If you have any comments or error reports concerning this translation,
please contact me, Niels Bache, at the above e-mail address.Dette er de danske catalog-filer til TurboCalc 4
================================================
oversat af Niels Bache (nbache at post5.tele.dk)


De installeres ved simpelthen at udpakke arkivet i det katalog, hvor
TurboCalc er installeret.

Eksempel:

  cd Work:TurboCalc   ; eller hvor ellers du har installeret TurboCalc
  lha x RAM:TC4Dansk  ; eller hvor ellers arkivet er

Arkivet indeholder følgende to underkataloger:

catalogs/dansk   Dette katalog indeholder selve catalog-filerne

Toolbar       Dette katalog indeholder nogle ikoner til
          værktøjsbjælken i en version med danske navne
          tilføjet. De vil overskrive de oprindelige.

Desuden er denne fil i hoved-kataloget sammen med sit ikon. Du kan
naturligvis slette den hvis du ikke ønsker at beholde den der.

Oversættelsen er udført i overensstemmelse med de retningslinier vi har
udarbejdet i den danske afdeling af ATO (Amiga Translators Organization),
som jeg er medlem af. Hvis du vil vide mere om ATO og vores indsats for
at tilvejebringe oversatte versioner af Amiga-programmer, så check vores
hjemmeside: http://home.pages.de/~ATO.

Tak til TurboCalc's programmør, Michael Friedrich, fordi han stillede
.cd-filerne til rådighed for mig, og for anden støtte og hjælp.

Hvis du har nogen kommentarer eller fejlrapporter vedrørende denne
oversættelse, så kontakt blot mig, Niels Bache, på ovennævnte
e-postadresse.


Contents of biz/spread/TC4Dansk.lha
PERMISSION UID GID  PACKED  SIZE RATIO METHOD CRC   STAMP   NAME
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ ----------
[generic]        15942  44794 35.6% -lh5- 4491 Feb 18 1997 Catalogs/dansk/TurboCalc.catalog
[generic]         3492  11518 30.3% -lh5- 5053 Feb 18 1997 Catalogs/dansk/TurboCalcMenu.catalog
[generic]         1293  2935 44.1% -lh5- 5cfa Feb 21 1997 TC4Dansk.readme
[generic]         823  1315 62.6% -lh5- c6cf Feb 18 1997 TC4Dansk.readme.info
[generic]         255   409 62.3% -lh5- 81a0 Feb 9 1997 Toolbar/Bold.info
[generic]         228   415 54.9% -lh5- f592 Feb 9 1997 Toolbar/Centered.info
[generic]         259   399 64.9% -lh5- e1cb Feb 9 1997 Toolbar/Copy.info
[generic]         256   445 57.5% -lh5- afc8 Feb 9 1997 Toolbar/Create Chart.info
[generic]         271   437 62.0% -lh5- 8fd3 Feb 9 1997 Toolbar/Create Series.info
[generic]         263   403 65.3% -lh5- 1f2a Feb 9 1997 Toolbar/Cut.info
[generic]         285   405 70.4% -lh5- 7be5 Feb 9 1997 Toolbar/Font.info
[generic]         239   392 61.0% -lh5- 1cc2 Feb 9 1997 Toolbar/Help.info
[generic]         326   459 71.0% -lh5- fd81 Feb 9 1997 Toolbar/Insert Formula.info
[generic]         315   448 70.3% -lh5- d76d Feb 9 1997 Toolbar/Insert Macro.info
[generic]         297   418 71.1% -lh5- 64c0 Feb 9 1997 Toolbar/Italic.info
[generic]         263   448 58.7% -lh5- d8fb Feb 9 1997 Toolbar/Left aligned.info
[generic]         247   392 63.0% -lh5- c2ad Feb 9 1997 Toolbar/Load.info
[generic]         225   409 55.0% -lh5- c5d7 Feb 9 1997 Toolbar/New.info
[generic]         267   421 63.4% -lh5- 59db Feb 9 1997 Toolbar/Normal.info
[generic]         255   404 63.1% -lh5- b104 Feb 9 1997 Toolbar/Paste.info
[generic]         295   443 66.6% -lh5- acc0 Feb 9 1997 Toolbar/Preview.info
[generic]         269   404 66.6% -lh5- 95d4 Feb 9 1997 Toolbar/Print.info
[generic]         263   446 59.0% -lh5- f3c8 Feb 9 1997 Toolbar/Right aligned.info
[generic]         295   438 67.4% -lh5- 55c8 Feb 9 1997 Toolbar/Run Macro.info
[generic]         213   398 53.5% -lh5- 4af5 Feb 9 1997 Toolbar/Save.info
[generic]         250   411 60.8% -lh5- dc38 Feb 9 1997 Toolbar/Sort1.info
[generic]         248   411 60.3% -lh5- 8995 Feb 9 1997 Toolbar/Sort2.info
[generic]         271   432 62.7% -lh5- 54e4 Feb 9 1997 Toolbar/Underlined.info
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ ----------
 Total    28 files  27905  70649 39.5%      Feb 20 1997

Aminet © 1992-2024 Urban Müller and the Aminet team. Aminet contact address: <aminetaminet net>